Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 60-70 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 60-70 euro