Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 70-80 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 70-80 euro