Stad in Cijfers - Databank

Aantal loontrekkenden met dagloon 90-100 euro

Aantal loontrekkenden met een dagloon 90-100 euro