Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon 110-120 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon 110-120 euro