Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon 120-130 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon 120-130 euro