Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon 130-140 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon 130-140 euro