Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon >150 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon >150 euro