Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon <60 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon <60 euro