Stad in Cijfers - Databank

Percentage loontrekkenden met dagloon 70-80 euro

Percentage loontrekkenden met een dagloon 70-80 euro