Stad in Cijfers - Databank

Zelfstandigen - percentage vrouwen

Verhouding vrouwelijke zelfstandigen t.o.v. het totaal aantal zelfstandigen. Het gaat hier om de zelfstandigen naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...