Stad in Cijfers - Databank

Aantal zelfstandigen - 25 tem 49 jaar

Aantal zelfstandigen van 25 t.e.m. 49 jaar. Het gaat hier om de zelfstandigen naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...