Stad in Cijfers - Databank

Aantal zelfstandigen - andere niet-EU

Aantal zelfstandigen met een nationaliteit van een land buiten de EU. Het gaat hier om de zelfstandigen naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...