Stad in Cijfers - Databank

Zelfstandigen - percentage Noord-West-EU

Verhouding zelfstandigen met een nationaliteit van een land uit de Noord of West-EU t.o.v. het totaal aantal zelfstandigen. Het gaat hier om de zelfstandigen naar hun plaats van woonst. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...