Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen werkzaam in de vrije en intellectuele beroepen

Aantal zelfstandigen werkzaam in de vrije en intellectuele beroepen