Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen werkzaam in de landbouw

Aantal zelfstandigen werkzaam in de landbouw