Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen werkzaam in ambachten en nijverheid

Aantal zelfstandigen werkzaam in ambachten en nijverheid