Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen waarvan de sector niet gekend is

Aantal zelfstandigen waarvan de sector niet gekend is