Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen werkzaam in de visserij

Aantal zelfstandigen werkzaam in de visserij