Stad in Cijfers - Databank

Aantal werkenden 18 tem 64 jaar - EU

Aantal werkenden 18 tem 64 jaar - nationaliteit EU