Stad in Cijfers - Databank

% inactieven - 25 tem 49 jaar

Verhouding inactieven van 25 t.e.m. 49 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 25 t.e.m. 49 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...