Stad in Cijfers - Databank

Inactieven - percentage 65+

Verhouding inactieven van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inactieven. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.