Stad in Cijfers - Databank

Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag - 18 tem 64 jaar

Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag (dit zijn kinderen die nog ten laste zijn van hun ouders) van 18 t.e.m. 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...