Stad in Cijfers - Databank

Aantal personen met een tegemoetkoming voor een handicap (IVT) - 18 tem 64 jaar

Het betreft personen tussen 18 en 64 jaar met een tegemoetkoming aan personen met een handicap. De tegemoetkoming is inkomensvervangend (IVT). Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz... Voor meer info: https://www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_05.html - document: nomenclatuur van de socio-economische positie.