Stad in Cijfers - Databank

Aantal personen met een tegemoetkoming voor een handicap (IVT) - 18 tem 64 jaar

Het betreft personen tussen 18 en 64 jaar met een tegemoetkoming aan personen met een handicap. De tegemoetkoming is inkomensvervangend (IVT). OPGELET: het betreft dus NIET het totaal aantal personen met een IVT, maar enkel het aantal personen met een IVT die inactief zijn. Ingeval men minstens 21 jaar oud is (of tenminste 18 jaar oud en gehuwd of gehuwd geweest en/of een kind ten laste) en jonger dan 65 jaar is en vanwege een handicap niet gaat werken of hierdoor slechts 1/3 of minder kan verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, dan heeft men recht op een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT), indien het inkomen van de betrokkene een bepaalde grens niet overschrijdt. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.