Stad in Cijfers - Databank

% arbeidsongeschikten 18 tem 64 jaar tov totaal 18 tem 64-jarigen

Verhouding arbeidsongeschikten tussen 18 en 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van tussen 18 en 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.