Stad in Cijfers - Databank

% rechtgevende kinderen op kinderbijslag 18 tem 64 jaar tov totaal 18 tem 64-jarigen

Verhouding rechtgevende kinderen voor kinderbijslag van 18 t.e.m. 64 jaar (dit zijn kinderen die nog ten laste zijn van de ouders) t.o.v. het totaal aantal inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.