Stad in Cijfers - Databank

% gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet 18 tem 64 jaar tov totaal 18 tem 64j

Verhouding gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet van 18 t.e.m. 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.