Stad in Cijfers - Databank

% gebruikers ter beschikkingstelling voor pensioen - 18 tem 64 jaar

Verhouding terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen van 18 t.e.m. 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.