Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsongeschikten - 65+

Het betreft het aantal arbeidsgehandicapten ouder dan 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz... Voor meer info: https://www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_05.html - document: nomenclatuur van de socio-economische positie.