Stad in Cijfers - Databank

% gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet 65+ tov totaal 65-plussers

Verhouding gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet ouder dan 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van ouder dan 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...