Stad in Cijfers - Databank

% inactieven met leefloon of financiële steun 65+ tov totaal 65-plussers

Verhouding inactieven met een leefloon of financiële steun van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inwoners van 65 jaar en ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...