Stad in Cijfers - Databank

% rechtgevende kinderen op kinderbijslag 65+ tov 65-plussers

Verhouding rechtgevende kinderen voor kinderbijslag van 65 jaar en ouder (dit zijn kinderen die nog ten laste zijn van de ouders) t.o.v. het totaal aantal inwoners van 65 jaar en ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn. De gegevens over loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 2006 zijn niet altijd vergelijkbaar met de jaren ervoor, voornamelijk wegens een andere categorisering van de achtergrondvariabelen als leeftijd, nationaliteit, enz...