Stad in Cijfers - Databank

Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag - 65+

Aantal rechtgevende kinderen voor kinderbijslag (dit zijn kinderen die nog ten laste zijn van hun ouders) van 65 jaar of ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.