Stad in Cijfers - Databank

Aantal inactieven met leefloon of financiële steun - 65+

Aantal inactieven met leefloon of financiële steun van 65 jaar of ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.