Stad in Cijfers - Databank

% inactieven andere - 65+ jaar

Verhouding inactieven - categorie andere 65+ jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 65+ jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.