Stad in Cijfers - Databank

% arbeidsongeschikten 65+ tov totaal 65-plussers

Verhouding arbeidsongeschikten ouder dan 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners ouder dan 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.