Stad in Cijfers - Databank

% voltijds bruggepensioneerden 65+ tov 65-plussers

Verhouding voltijds bruggepensioneerden van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inwoners van 65 jaar en ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.