Stad in Cijfers - Databank

% gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet 65+ tov totaal 65-plussers

Verhouding gebruikers van loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet ouder dan 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van ouder dan 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.