Stad in Cijfers - Databank

% pensioentrekkenden (zonder werk) 65+ tov totaal 65-plussers

Verhouding pensioentrekkenden van 65 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inwoners van 65 jaar en ouder. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.