Stad in Cijfers - Databank

% inactieven - 18 tem 24 jaar

Verhouding inactieven van 18 t.e.m. 24 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 18 t.e.m. 24 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.