Stad in Cijfers - Databank

Aandeel inactieven in de bevolking van 18 tem 64 jaar

Verhouding inactieven van 18 t.e.m. 64 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.