Stad in Cijfers - Databank

% inactieven - < 18 jaar

Verhouding inactieven van -18 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners van -18 jaar. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.