Stad in Cijfers - Databank

Aandeel inactieven in de bevolking 18 tem 64 jaar - nationaliteit onbekend

Aandeel inactieven inde bevolking van 18 tem 64 jaar - nationaliteit onbekend