Stad in Cijfers - Databank

Aandeel inactieven in de bevolking

Verhouding totaal aantal inactieven t.o.v. het totaal aantal inwoners. Het gaat hier om de inactieven naar hun plaats van woonst. Inactieven zijn personen die niet werken of die niet werkzoekend zijn.