Stad in Cijfers - Databank

Aantal niet beroepsactieven op actieve leeftijd

Aantal niet beroepsactieven tussen 18 en 64 jaar die in Antwerpen wonen. Dit zijn volgende nomenclatuurcodes: 3.1.Volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet 3.2. Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende 3.3. Leefloon/financiële hulp 3.3.1 Leefloon 3.3.2 Financiële hulp 3.4. Pensioentrekkend zonder werk 3.5 Volledig bruggepensioneerd 3.6. Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag  3.7 Arbeidsongeschikt 3.7.1 Arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutualiteiten 3.7.2 Arbeidsongeschikt omwille van invaliditeit 3.7.3 Arbeidsongeschikt omwille van een beroepsziekte 3.7.4 Arbeidsongeschikt omwille van een arbeidsongeval 3.8 Persoon met een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)