Stad in Cijfers - Databank

Aantal werklozen op actieve leeftijd

Aantal werklozen tussen 18 en 64 jaar die in Antwerpen wonen. Dit zijn volgende nomenclatuurcodes: 2. Werkzoekend 2.1. Werkzoekend na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering 2.2. Werkzoekend na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering 2.3. Werkzoekend na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering 2.4. Werkzoekend met begeleidingsuitkering