Stad in Cijfers - Databank

Aandeel loontrekkenden op actieve leeftijd

Verhouding van aantal loontrekkenden tussen 18 en 64 jaar dat in Antwerpen woont ten opzichte van bevolking tussen 18 en 64 jaar.