Stad in Cijfers - Databank

NWWZ niet-EU nationaliteit (t.o.v. NWWZ)

[percentage] niet-werkende werkzoekenden met nationaliteit niet-EU (t.o.v. totaal niet-werkende werkzoekenden)