Stad in Cijfers - Databank

andere ingeschrevenen (t.o.v. NWWZ)

[percentage] andere verplicht ingeschrevenen (bv. ten laste van OCMW, deeltijds onderwijs, pmeh, ...)(t.o.v. niet-werkende werkzoekenden)