Stad in Cijfers - Databank

andere ingeschrevenen

[aantal] andere verplicht ingeschrevenen bij VDAB (bv. ten laste van OCMW, deeltijds onderwijs, pmeh, ...)